Zaregistrujte vašu inštaláciu Niko Home Control

Zaregistrujte vašu inštaláciu, aby ste sa ako prvý dozvedeli o dôležitých aktualizáciách pre vašu inštaláciu a mali lepšiu podporu.

Podrobnosti o vašej inštalácii
mynikohomecontrol.niko.eu
macxx:xx:xx:xx:xx:xx
snxxxxxxxxx
MAC adresa a sériové číslo sú uvedené na štítku na prednej strane connected controller (550-00003) alebo gateway (550-00580) v rozvádzači alebo na spodnej strane smart hub (552-00001). Ak neviete nájsť tieto čísla, kontaktujte podporu Niko. Ostatné produkty Niko vyžadujú iný postup registrácie. Viac informácií nájdete na www.niko.eu
Registrovať
Zadajte vašu e-mailovú adresu, kam vám zašleme nové heslo
Späť na prihlasovaciu stránku prihlasovacia stránka